Cosmic healer programma online

Het cosmic healer programma kun je ook online volgen, maar vraagt alleen meer huiswerk.
Het is belangrijk dat je naast de online sessies, ook minimaal 2/3 proefpersonen weet, die er open voor staan en waarop jij mag oefenen.

Het online traject wijkt af op het programma omdat je geen groep lessen en groep meditaties ontvangt. De tijd online vullen we samen naar behoefte in, en vul jij aan met het oefenen in je omgeving.
Belangrijkste pijlers voor C.O.S.M.I.C is Contact,Overgave,Staan,Meditatie,Inzet en channelen

Contact    les 1  In deze sessie leer je contact maken met je gids, en zetten we de eerste stappen naar                            communicatie en healing. Deze les zal zich vooral vullen rondom de afspraken die je                              maakt en hoe je dit contact kunt onderhouden.
Overgave
                les 2  Vertrouwen en overgave in het proces. Illusies, realiteit,overtuigingen.
                          Meditatie en contact gids

Staan      les  3  Hoe kun je in lijn komen met je ware zelf. Je leert hoe je kunt gaan staan voor jezelf.
                          wat hebt jij nodig om het leven te creëren naar de betere versie van jezelf.
                          meditatie en contact gids

Meditatie  les 4  Hoe kom je in staat van ontspanning. Wat gebeurd er tijdens de healing in je lichaam.
                          Hoe kun je tijdens meditaties je telepathisch vermogen aanspreken. Meditatie

Inzet         les 5   Commitment, afspraken die je maakt met je gidsen, en regels voor de healer.
                           We gaan in hoe je binnen je praktijk kunt werken met cliënten, welke afspraken                                       belangrijk zijn en wat je wel of beter niet kan doen.

Channelen
                 les 6    Channelen hoe werkt dat. Vraag en antwoord met je gids. Hoe komt bij jou de                                         informatie binnen, en hoe kun je dit delen met je cliënt. 

De lessen zullen 90 minuten zijn, en vooral online plaats vinden.
Dit pakket van 6 lessen vind plaats binnen 4,5 maand en met tussen poos van gemiddeld drie weken van elkaar. Dit is om alles goed te integreren, en ruimte te vinden om werkelijk te oefenen.
Je ontvangt de huiswerkopdrachten via de mail, en je mag tussendoor via de mail vragen stellen.
Met een extra bijbetaling van 25 euro, is het mogelijk ook een certificaat van deelname te ontvangen.

investering: 666 euro exclusief btw 
Online boeken

Boek direct via onze website.